Gastspreker

Welkom op deze pagina van Josefien Coaching.

Ik stel mij met alle liefde beschikbaar als gastspreker. Om een beeld te krijgen van wie ik ben en wat ik zal brengen heb ik hieronder een beschrijving neergezet. Ook kunt u over mij onder het kopje ‘wie is Josefien’ meer lezen.

Mijn hart

Ik heb het hart om mensen dicht bij God brengen. Door middel van gebed, door middel van coaching maar ook door het spreken vanuit mijn levenservaring voor groepen.


Het spreken zal vanuit verschillende kanten benaderd worden:

  • Wat laat God mij zien in wat ik mag delen en brengen, dit gefundeerd op Zijn Woord. Dit kan ook een Woord zijn die ik persoonlijk ontvang om mee te nemen naar de luisteraars toe. Ik houd ervan om een les uit Gods Woord mee te geven.
  • Wat ik heb meegemaakt in mijn leven en zinvol is te delen.
  • Het gebed zal een plek krijgen in mijn spreken. Dit kan aan het begin of eind maar dit kan ook tijdens het spreken op een specifiek moment.

Gods Liefde centraal

Wat mij duidelijk is geworden is dat God bekend wil worden als Degene die Liefheeft. Dat Hij een geweldige uitnodiging doet naar de mens en Hij verlangend uitkijkt naar hen die bij Hem willen komen. Dit heb ik in mijn leven mogen ervaren. Hoe Zijn Liefde krachtig kan genezen.
Dit betekent niet dat Hij niet ook wat van jou vraagt. Hij verlangt ernaar dat jij een stap naar Hem zet. Een leven leeft die bij Hem past. Dit vraagt keuzes en inzet. Een christenleven is geen passief leven!

Mijn basis
Persoonlijk:
Josefien Coaching: Ikzelf heb genezing mogen ontvangen in mijn leven. Dit mag ik o.a. in mijn coachpraktijk doorgeven. Het is altijd weer feest in mijn hart wanneer mensen geraakt worden door God of herstel in hun leven ontvangen. Het is altijd weer uniek en anders. Een ander mens, een ander verhaal, een ander leven, maar elke keer blijft het indrukwekkend om iemand te mogen zien groeien en het traject te mogen afsluiten.

Studie:
Bijbelleraren opleiding Timotheus 2.2: Deze opleiding heb ik samen met mijn man één jaar mogen volgen. Momenteel geven mijn man en ik op twee locaties in Nederland Bijbels onderwijs. (Meer informatie te vinden op Hijregeert.nl)

Wanneer ik Gods Woord induik en ga graven ben ik elke keer weer verrast hoeveel er nog voor ons verborgen is. Mijn hart is om deze parels te mogen gaan delen.

TotalBalance: Ik heb de TotalBalance training gevolgd en ben gelicenceerd coach. Dit is een methode om gestructureerd te kunnen coachen en d.m.v. een werkboek mensen in beweging te zetten.

CMFT: Ook heb ik de CMFT training succesvol afgerond en ben ik gelicenceerd CMFT behandelaar. Dit is een liefdevolle methode om mensen door hun diepste gevoelens heen te helpen als angst en verdriet of trauma.

Contextueel Pastoraat: Deze cursus volg ik momenteel bij Koinonia. Ik volg nu het vierde jaar. Deze kennis zal ik zeker ook meenemen in het spreken. Het is op een manier kijken waarbij de generaties meegenomen worden in de context.

Vrijwilligerswerk:
VPTZ: ZwolleDoet is een vrijwilligersorganisatie welke ook vptz aanbied. Dit is vrijwillige palliatieve thuiszorg. Hiervoor heb ik een basiscursus ontvangen om mensen bij te staan in hun laatste levensfase of als mantelzorger.

IDP: Het IDP staat voor interkerkelijk Dovenpastoraat. Een organisatie die bestaat uit drie kerkverbanden om het kerkelijk en pastoraal werk onder doven te ondersteunen. Ikzelf ben slechthorend en heb affiniteit met deze doelgroep.

Contact

Neem gerust contact met mij op wanneer u gewoon eerst meer informatie wilt. Natuurlijk wordt de inhoud altijd afgestemd met degene die mij uitnodigt. U mag contact opnemen wanneer u wilt overleggen of wilt kennismaken. Dit kan via het contactformulier op deze website; maar ik ben ook telefonisch bereikbaar voor vragen. U kunt me bereiken op: T. 06-13459042

Vergoeding

Vergoeding zal in overleg tot stand komen. Omdat ik geen vrije beschikking over een auto heb zullen de kosten voor het openbaar vervoer in rekening worden gebracht wanneer ik hiervan gebruik moet maken.