Gastspreker

Dat u deze pagina bezoekt doet mij vermoeden dat u op zoek bent naar een gastspreker. Ik stel mij met alle liefde hiervoor beschikbaar. Om een beeld te krijgen van wie ik ben en wat ik zal brengen heb ik hieronder een beschrijving van mezelf neergezet.

Mijn hart

Ik heb het hart om mensen dicht bij God brengen. Door middel van gebed, door middel van coaching maar ook door het spreken vanuit mijn levenservaring.
Het kan helpend zijn wanneer mensen levenservaringen met elkaar delen om zo elkaar te bemoedigen maar ook te groeien in kennis en inzicht.
Het spreken zal dan ook vanuit verschillende kanten benaderd worden:

  • Wat laat God mij zien in wat ik mag delen en brengen, dit gefundeerd op Zijn Woord. Dit kan ook een Woord zijn die ik persoonlijk ontvang om mee te nemen naar de luisteraars toe. Ik houd ervan om een les uit Gods Woord mee te geven.
  • Wat heb ik in mijn leven meegemaakt wat bijdraagt aan anderen om dit te ontvangen.
  • Het gebed zal een plek krijgen om in contact met God te komen en te zijn over het onderwerp. Dit kan aan het begin of eind maar dit kan ook tijdens het spreken op een specifiek moment.

Ik vind het gaaf om mannen te coachen, ze zijn zo anders dan vrouwen en toch zo duidelijk beelddragers van God. Ze zijn dan ook als eerste als evenbeeld geschapen van God!

In mijn coach praktijk zijn zowel oudere mannen welkom als ook jonge mannen die volop in hun carrière zitten. Ook coach ik vrouwen en je merkt als coach echt een verschil tussen mannen en vrouwen begeleiden!

Het liefst spreek ik dan ook voor gemengde groepen en misschien zelfs ook mannengroepen.

Ook heb ik een hart voor ouderen!
Oudere vrouwen, 60+, hebben een heel leven gehad waarbij ze zich ingezet hebben voor de maatschappij, kerk, hun gezin, maar veelal geen tijd en aandacht aan hun eigen problemen gegeven hebben. Ze komen uit de generatie niet klagen maar dragen. Dat dragen hebben zij vaak genoeg gedaan. Er was weinig ruimte voor begeleiding, dat deed men toen gewoon niet. Ze dragen veelal de last van hun verleden mee, wat gun ik hun dat ze (een deel van) die last af kunnen leggen. Oudere mannen hebben vaak hun leven lang gewerkt om hun gezin te voorzien. Daarnaast deden ze regelmatig kerk of vereningswerk. En dan ook nog thuis de vaderlijke rol op zich nemen was een behoorlijke klus om dat rond te krijgen. Vaak was er geen tijd over om na te denken over hun leven, hun keuzes, hun verliezen of wat dan ook. En dan komt de leeftijd om met pensioen te gaan; en dan? Wat ben je nog waard als man wanneer je kinderen uit huis zijn en je werk stopt? Wat moet je met je tijd gaan doen? Voeg je nog wel iets toe?

Onderwerp

Wanneer ik spreek vanuit mijn levenservaring kan ik spreken over het huwelijk. Mijn man en ik zijn eind dit jaar 24 jaar getrouwd. Iedereen die getrouwd is weet dat dit niet vanzelf gaat. Ook wij hebben hier voor en aan gewerkt. We merken dat dit veel moois oplevert. Maar ik kan ook spreken over familierelaties en hoe ingewikkeld dit kan zijn. De mooie kanten maar ook de moeilijke kanten. Het verlangen en het verdriet.


Ik kan spreken over opvoeden; geen ouder kan zeggen dat die de perfecte opvoeding heeft gegeven, maar hoe doe je het dan toch zo goed mogelijk? Elke ouder hoopt het beste voor zijn of haar kind, maar toch lukt het zo vaak niet zomaar. De wanhoop kan diep gaan net als de onmacht. Ook dat heb ik ervaren in mijn leven.


Als ouder ben je zelf ook kind geweest; hoe was je verleden thuis? Hoe is het wanneer je een sterke stempel vanuit je jeugd mee krijgt? Ook daar kan ik over meespreken.


Wanneer ik voor ouderen spreek zal ik vooral aanmoedigen om niet te blijven zitten met hun verleden, maar aanmoedigen om hun rugzak eens leeg te halen en te kijken wat ze, soms met wat hulp erbij, eruit kunnen laten.


Rouwen is een belangrijk thema wat in alle gebieden terug kan komen – bij pijn en verlies heb je al snel te maken met rouwarbeid.

Gods Liefde centraal

Wat mij duidelijk is geworden is dat God bekend wil worden als Degene die Liefheeft. Dat Hij een geweldige uitnodiging doet naar de mens en Hij verlangend uitkijkt naar hen die bij Hem willen komen. Dit heb ik in mijn leven mogen ervaren. Hoe Zijn Liefde krachtig kan genezen.
Zelfs soms trauma kan genezen. Dit betekent niet dat Hij niet ook wat van jou vraagt. Hij verlangt ernaar dat jij een stap naar Hem zet. Een leven leeft die bij Hem past. Dit vraagt keuzes en inzet. Een christenleven is geen passief leven!

Wat heb ik als basis

Ikzelf heb genezing mogen ontvangen in mijn leven. Dit mag ik o.a. in mijn coachpraktijk doorgeven; Josefien Coaching. En dit wil ik ook graag doorgeven als spreker.
Toen de kinderen ouder werden heb ik mijn coachopleiding bij TotalBalance gevolgd en de praktijk opgezet. Stap voor stap met God.
De jaren daarvoor ben ik thuis gebleven om zorg te dragen voor onze vier kinderen die ik samen met mijn man mocht ontvangen.


Ik heb samen met mijn man een jaar de Bijbelleraren opleiding Timotheus 2.2 gevolgd. Momenteel geven mijn man en ik op twee locaties in Nederland Bijbels onderwijs. (Meer informatie te vinden op Hijregeert.nl)


Ook volg ik zelf momenteel een studie contextueel pastoraat bij Koinonia, ik volg nu het derde jaar. Deze kennis zal ik zeker ook meenemen in het spreken.


Ik ben vrijwilliger bij ZwolleDoet bij de VPTZ– vrijwillige palliatieve thuiszorg. Hiervoor heb ik een basiscursus ontvangen om mensen bij te staan in hun laatste levensfase of als mantelzorger.


Ik draag een gehoorapparaat aan één oor, ik ben slechthorend, maar ik luister wel goed 😉

Contact

Neem gerust contact met mij op wanneer je gewoon eerst meer informatie wilt. Natuurlijk wordt de inhoud altijd afgestemd met degene die mij uitnodigt. U mag contact opnemen wanneer u wilt overleggen of wilt kennismaken. Dit kan via het contactformulier op deze website; maar ik ben ook telefonisch bereikbaar voor vragen. Je kunt me bereiken op: T. 06-13459042 Wanneer ik niet opneem zal ik zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Vergoeding

Zelf vind ik het altijd ingewikkeld wanneer er geen duidelijkheid is op een pagina over de kosten of de prijs. Vooralsnog hanteer ik geen vaste vergoeding om te spreken. Ik zie het als een voorrecht om ergens te worden uitgenodigd. Natuurlijk sta ik open voor een gift. Wel zal een onkostenvergoeding wenselijk zijn. Daar ik vaak geen eigen vervoer tot mijn beschikking heb, zal een vergoeding van het openbaar vervoer fijn zijn.