Iets van social media…Blog II

Ik las gisteren op Social Media een verhaal van een vrouw die gelezen had op een ander Social Media kanaal dat een coach vroeg om een boek over PTSS. (Post Traumatische Stress Stoornis) De schrijfster van de post dat ik las had blijkbaar meer gestudeerd en meer kennis dan de coach in kwestie. Ze gaf aan dat zij het zorgelijk vond dat mensen bij ‘dit soort’ zorgverleners komen die eigenlijk niet goed weten wat ze doen. Het hele berichtje riep bij mij liefdeloosheid op. Liefdeloosheid én bezorgdheid voor de hulpvrager. Daarbij voelde ik een afkeer van deze vrouw door haar genadeloze manier van schrijven.

Hierdoor werd ik bepaald bij een aantal dingen:

  • Haar oprechte bezorgdheid en toonzetting
  • Mijn eigen houding en mijn liefdeloosheid. Ben ik dat wel eens, liefdeloos? Jazeker!

Wanneer je zo’n post plaatst laat dit wat over jezelf zien. Alle uitingen van je lichaam, inclusief woorden zeggen iets over jezelf. De manier hoe je beweegt laat zien of je krachtig bent, rugklachten hebt, flexibel bent. Je mimiek vertelt over je emoties, zelfs als je gezicht niet veel emoties laat zien, zegt dit wat… En de toon waarop je spreekt… of schrijft… Dit laat ook wat van jezelf zien.

Ik las een oordeel in de toon van schrijven van de post die geplaatst was. Een ‘ik ben beter dan die coach’ klonk er in door. Wat zegt dit over de persoon die dit schrijft? Zou u graag door deze persoon geholpen willen worden?

Naast kennis is er wijsheid nodig; deze zijn niet hetzelfde. En daarnaast empathie, vermogen om naast een ander te staan, luisteren etc.

Dit vind ik zo mooi aan TotalBalance. TotalBalance gaat uit van liefhebben. Liefhebben omvat dit allemaal. Zelfs de kennis! Als je de ander liefhebt gun je de ander de best mogelijke begeleiding. Dit houdt in dat je iemand doorstuurt wanneer je merkt dat jij de zorg als coach niet kan geven die nodig is. Dat je zorgt voor optimale kennis. En dat je bid voor wijsheid en inzicht om door te geven. Door liefde is het mogelijk de ander ruimte te bieden voor zijn of haar verhaal. Door liefde laat je de ander er ‘zijn’ met al zijn of haar gebreken. Door liefde verlang je naar het beste voor hem of haar.

Dit betekent voor de coach een behoorlijke hoge lat om aan te voldoen.

En nee, hierin zijn ook wij, TotalBalance coaches, niet volmaakt. Maar we streven naar het hoogst mogelijk niveau. Dit doen we door regelmatige inspiratiedagen waarin kennis gedeeld wordt maar ook ruimte is voor ontmoeting. We nemen deel aan intervisie groepen. Mocht je ergens tegenaanlopen kun je dit delen en bespreken. TotalBalance gaat uit van gezamenlijkheid. We zijn geen concurrenten van elkaar; we zijn collega`s. En collega`s helpen elkaar! Soms betekent dit kennis delen, maar soms ook cliënten van elkaar overnemen wanneer de cliënt hierbij is gebaat.

Terug over de vrouw waarover ik las: Ja, haar zorg is terecht, hoewel, ik heb geregeld gehoord dat mensen beschadigd zijn in de hulpverlening… Zou het kunnen zijn dat in deze situatie de coach iemand wil helpen die in de reguliere zorg geen goede begeleiding had ervaren? Kan het zijn dat deze coach eerlijk had gezegd dat deze de kennis niet had maar omwille van de situatie zijn/haar best wilde doen? En dat de cliënt juist déze coach vertrouwde?

Ik weet dit niet. Ik weet ook niet of de vrouw die de post schreef en deelde dit wel weet, de post was heel summier in het delen van de situatie. Dit is daarom weer een les over niet oordelen; want hoe vaak weten we niet hoe het precies in elkaar zit….

Terug over de vrouw die de post op social media zette: Ja, haar zorg is terecht hoewel ze dit misschien wat liefdevoller kon verwoorden… En nee, kennis is niet alleen belangrijk, er komt veel meer bij kijken dan dat.. En ik miste bij haar een beetje de empathie, wijsheid, naast de ander staan, luisteren. Bij wie voel jij je het meest prettig? Daar ben je aan het goede adres. Alleen kennis is niet genoeg, veiligheid is nodig om goede hulp te ontvangen én te geven!

Dit vind je misschien ook leuk...