Privacy verklaring

Uw privacy en de AVG

Josefien Coaching verwerkt uw persoonsgegevens volgens de wetgeving die hiervoor van kracht is: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze is hier te vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg


Uw persoonsgegevens, wat doen wij daarmee?

Tijdens de intake deelt u de benodigde persoonsgegevens met Josefien Coaching en geeft u toestemming voor de verwerking hiervan. Andere informatie, verkregen via de intake of coaching gesprekken wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Josefien Coaching deelt op geen enkele wijze uw persoonsgegevens met andere instanties of bedrijven.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor facturatie en voor de vastlegging van u cliëntdossier. Het gaat hier om naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en het e-mailadres. Uw persoonsgegevens zijn niet benaderbaar via internet, ze worden alleen in offline applicaties verwerkt. Uw cliëntdossier worden versleuteld opgeslagen en niet geprint.

Uw cliëntdossier wordt z.s.m. na het afsluiten van de coaching verwijderd.


Uw persoonsgegevens actualiseren

Mocht u verhuizen of als er persoonsgegevens veranderen door een verandering in uw persoonlijke situatie, dan wordt u verzocht Josefien Coaching hiervan op de hoogte te brengen. Uiteraard geldt dat alleen tijdens een coaching periode.


Recht op inzage

U heeft het recht om uw eigen gegevens in te zien. Dien hiervoor een schriftelijk verzoek in.

Nadat u de bevestiging van uw verzoek heeft ontvangen van Josefien Coaching, geldt een doorlooptijd van twee werkweken. U wordt uitgenodigd om uw gegevens in te zien. De kosten voor deze inzage bedragen 25 euro inclusief btw.


Toestemming intrekken

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor geldt als voorwaarde dat openstaande facturen zijn voldaan. U kan dit schriftelijk aanvragen. Hiermee beëindigd u ook het coaching proces.


Recht om vergeten te worden

U kan een verzoek indienen met het recht op vergetelheid. Daarmee worden al uw persoonsgegevens vernietigd. Hiervoor geldt als voorwaarde dat openstaande facturen zijn voldaan. Nadat u het verzoek hebt ingediend en u hiervan een bevestiging hebt ontvangen van Josefien Coaching, geldt een verwerkingstermijn van 4 werkweken. Hierna ontvangt u per e-mail een bevestiging van de uitvoering van uw verzoek. U kan dit verzoek schriftelijk aanvragen. 

Blogs/nieuwsbrieven

Uw kan zich aanmelding op de website van Josefien Coaching voor blogs/nieuwsbrieven. Uw naam en e-mailadres gebruiken wij voor het toezenden van deze informatie. U geeft expliciet toestemming via de bevestigingsmail van uw aanmelding voor het verwerken van uw naam en e-mailadres.

Uw gegevens en derde partijen

Bij onderstaande bedrijven wordt data, waarin uw gegevens staan, verwerkt:

Versio: hostingpartner en domeinregistratie, servers in Nederland