Wat is Josefien

Josefien is een christelijke coaching praktijk voor iedereen die moeite heeft of vastloopt op een bepaald punt in hun leven. Dit kan privé of zakelijk zijn.

De naam

De naam Josefien is ontstaan en gekozen omdat ik niet onder mijn eigen naam een praktijk wilde starten. Toch is een ‘naam’ wel handig en makkelijk te onthouden. Dus wat dan?

In een korte tijd kwam de naam Josefien meerdere keren voorbij en Josefien is afgeleid van Jozef, wat betekent: De HEERE voegt toe.

En dat is précies van waaruit ik wil starten. In vertrouwen en op basis dat God mij zal leiden. En dat ik niet wil coachen zonder HEM. Zo ontstond Josefien Coaching.

Het logo

In de training van Total Balance werd de nadruk gelegd op ‘liefhebben’. Als jong meisje heb ik heb de tekst voorin mijn bijbeltje gekregen uit 1 Kor 13:13:
“Dus zo blijven dan: geloof hoop en liefde, maar de meeste hiervan is de liefde”.
Deze tekst wilde ik daarom graag in het logo hebben. Meer hierover in mijn eerste blog.