TotalBalance

Ik werk graag volgens de methode van TotalBalance.
Deze methode gaat uit van 3 fasen. Het verleden, het heden en de toekomst.

TotalBalance gaat er van uit dat je jouw ervaringen uit het verleden meeneemt naar de toekomst. Deze ervaringen kunnen positief maar ook negatief zijn.

  • We gaan in fase 1 kijken welke ervaringen je hebt gehad. Met negatieve ervaringen gaan we aan de slag en we staan stil bij de mooie ervaringen.
  • Dan stappen we door naar fase 2. Wie ben je? Hoe is het nu met je? Wat verlang je, waar droom je van?
  • De laatste stap, fase 3, is de stap naar de toekomst. Welke stappen kan en ga je zetten om te groeien naar een leven waarin jij je prettig voelt?

Ik maak gebruik van een werkboek om deze fasen te doorlopen. Hierbij zal ik letten op wat op dat moment aansluit bij jouw persoonlijke situatie en zonodig andere opdrachten geven.

Mocht jij niet via de TotalBalance methode willen werken, geef ik je hiervoor natuurlijk alle ruimte. Dan gaan we samen op pad en kijken we hoe ik kan aansluiten bij jouw behoefte.